İletişim Hattı +90 (354) 645 47 85
Mali Politikamız

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA:

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

TEMEL İLKE VE ESASLAR:

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.

5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,

Şeffaflık ve Tekdüzenin sağlanması,

Hesap verilebilirlik ve Tarafsızlık ve belgelendirme,

Dönemsellik ve para ile ölçülme,

Önemlilik ve tutarlılık,

İhtiyatlılık ve Uluslararası mali standartlara uygunluk,

TEMEL UYGULAMALAR:

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.

Politikalar

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç